• Erik Hammer (V) fikk flertall for sitt forslag om at mer av fattigdomsmidlene skal gå direkte til familiene som trenger det. Anders Minge

Familiene skal selv få bestemme

Mest mulig av fattigdomsmidlene skal gå direkte til familiene slik at de selv kan velge hvilke aktiviteter barna deres skal gå på. Minst mulig av pengene skal brukes på prosjektlederstillinger og administrasjon. Det er essensen i vedtaket oppvekststyret i Stavanger fattet onsdag kveld.