Slurp, smatt, tygg, svelg, uha, uha

De tok sin første østers med Aftenbladet. For alle var det første gang, for noen ble det også den siste. Siste mann ut er Trine Dahl Oanes. Med venninnen som lystig tilskuer, tar den uredde prøvesmakeren imot skjellet. Østersen blir behørig studert og snust på, før Oanes med dårlig skjult vemmelse fisker opp innholdet med den lille plastgaffelen.