Presser fotgjengere ut i veien

Når tusenvis av Stavanger-unger tar fatt på skoleveien neste uke, vil mange bli presset av fortauet og ut i veien. Årsaken er at huseiere lar trær og hekker vokse ut på fortauer.