Ga lapp til egen hekk

Litt lengre opp i Telefonveien viste Bjart Larsen fra politiet og Mona Stangborli fra kommunen pressen en hekk som vokste for høyt ved en gangsti som leder til en lekeplass.