Spis ikke blåskjell nå

Ligg langt unna blåskjellene i Rogaland, er rådet fra Næringsmiddeltilsynet.