Reime lagrer inne

Reime Prosess AS på Nærbø vil flytte lagringen av varmforsinket gods innendørs og rense grunnen på Nærbø.