40 år siden kakebua

Kjell Hetland brukte flagget som hodepute. Straffen ble to døgn i kakebua.