Journalister attraktive for spionasje

Journalister er en interessant gruppe å rekruttere til spionasje. For et land kan det være vel så viktig å vite hvordan motparten tenker og oppfører seg, som å telle fly og kanoner.