Kabelferje Sand-Ropeid?

Vegvesenet i Rogaland og Rogaland Trafikkselskap vil i løpet av månaden, ha utreda kabelferje-prosjektet i Suldal.