Ingen er habile

Torbjørn Mork Oftedal og Frank Oftedal mener at hele kommunestyret i Gjesdal var inhabile under behandlingen av økonomiplanen. Bakgrunnen for utspillet er at de to oltedølene og kommunestyrerepresentantene ble erklært inhabile under behandlingen av økonomiplanen for 1999 2003.