• Magnus (9) har en dødelig sykdom og mor Anne Hansen vil ha ham hjemme. For å klare det, er familien avhengig av at Magnus får plass i avlastningsbolig. Anders Minge

Har ikke Stavanger råd til å gi mor til Magnus avlastning?

Magnus (9) har flere lidelser som gjør at han trenger hjelp til alt og konstant overvåkning. For at familien skal klare å ha ham hjemme, er de avhengig av å få avlastning. Nå foreslår rådmannen å legge ned fem av 28 avlastningsplasser.