Likestillings- utvalget krever kvinner inn i sykehusstyrene

Leder av likestillings— utvalget reagerer på at ingen kvinner har fått plass i de nye styrene for SiR og RPS. Hun anmoder fylkes- utvalget om å vurdere saken på ny.