Alle flyktninger skal få jobb

Som første kommune i landet vil Stavanger neste år tilby alle nye flyktninger over 18 år betalt jobb. Det skal bli slutt på at friske folk pasifiseres på sosialhjelp.