Brosjyre skal hjelpe barn

Samarbeid mellom faggrupper som arbeider med vanskeligstilte barn, er for dårlig.