Eg er ikkje imponert eller overraska

Eg er korkje overraska eller imponert over Ryfast-finansieringa, seier nestleiar Øyvind Bergøy i Ferjefritt Framtid for Ryfylke.