• Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet forslaget som ble vedtatt på vegne av flertallspartiene Høyre, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet. Til venstre: Marit Hølland Paulsen (KrF). Pål Christensen

Ja til private botiltak for utviklingshemmede, og det fort

Private boløsninger har lenge vært ønsket til mange familier med utviklingshemmede barn. Nå vil levekårstyret innfri drømmen.