• Seabrokers-sjef Ragnvald Albretsen brukte to timer og to minutter med buss fra Sola til Forus. Jon Ingemundsen

Busselskapet beklager forbikjøring

Både Kolumbus og Boreal beklager at Ragnvald Albertsen ble forbikjørt på holdeplassen og brukte to timer på å komme seg fra Soma til Forus med buss. Geir Pollestad (Sp) etterlyser penger til bussvei.