• Ordførar Mons Skrettingland har store visjona rfor utviklign av Stokkalandsmarka sørover mot Brusand. Pål Christensen

Kor skal vegen gå?

Hå kommune planlegg kor innbyggjarane i Hå sin nye "by" Stokkalandsmarka skal kjøra i framtida. Men naboane er ikkje begeistra.