• Fylkesmannen konkluderer nå at Stavanger kommune brøt loven og ikke ga forsvarlige omsorgstjenester til Jonny André Risvik og én av gjerningsmennene i Kampen-saken. Kommunen får også kritkk for andre forhold. Tommy Ellingsen

Kommunen brøt loven i Kampen-saken - Jonny skulle hatt mer hjelp

Fylkesmannen i Rogaland kommer med kraftig kritikk av Stavanger kommune etter den første offentlige gjennomgangen av hjelpeapparatets rolle i Kampen-saken.