Strid om tilleggsjord til Fylkesmannen

Randaberg står fast på at bonden Helge Tondem skal få kjøpe tilleggsjord fire kilometer fra gården sin. Nå skal Fylkesmannen i Rogaland ta den endelige avgjørelsen.