• En mann ble fraktet til SUS etter ulykken. Magnar Larsen

Vind kan ha ført til arbeidsulykke hos Block Berge

En mann har skadet foten.