Innbrudd på Storhaug

Tyver på ferd i ly av nattens mørke i bolighus.