• Hva er galt? Er hytta for liten og billig, spør Sigve Holen, her ved kosehytta som har "visuelle kvaliteter som ikke kan godkjennes". Geir Sveen

Flyttet kosehytte, slipper bot

Fra 1. januar skulle Sigve Holen få 5000 kroner i tvangsbot i uken for byggestarten av Jærens første kolionihytteby.