• Ordførar Mons Skrettingland skisserer gjerne dei store planane sine for korleis folks kal bu på uproduktiv jord i Hå. Pål Christensen

Kan bli ny stasjonsby på Jærbanen

Jernbanestasjon, idrettsområde, samfunnshus, helse— og sosialsenter, skule, barnehagar og kyrkje og plass til 1300 bustader er med på framtidskartet over Stokkalandsmarka.