• Hvert år kommer 16 millioner garnnøster inn på lageret i Oltedal, før det sendes ut i igjen i butikkene. Det er deler av dette lageret Gjestal-direktør Tor Henrik Knutsen vil gjøre om til butikklokaler. Fredrik Refvem

Trekker i trådene for nytt strikkeland

En rett og en vrang. Oltedal kan få "strikkeland". Men Fylkesmannen er ikke veldig begeistret for at Gjestal Spinneri skal få utvide fabrikkutsalget sitt.