Gledelig om infarkt i Haugesund-området

Antall hjerteinfarkt er redusert med én tredel de siste to årene i Haugesund-området. Dessuten overlever flere av pasientene som legges inn akutt på sykehus.