Ettervernhuset kan ennå reddes

Det kan fremdeles være håp for ettervernhuset for rusmisbrukere, mener stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (sp).