Tilbyr arealene - og regningen

Striden om betaling av det offentlige utearealet i Indre Vågen er fremdeles uløst. Indre Vågen Utbyggingsselskap (IVU) har gitt et nytt, tredelt tilbud, men hevder at kommunen ikke imøtekommer ønsket om dialog.