• Avdelingsleder Mona Kjærvoll og resten av de ansatte kan ta nybygget i bruk ved utgangen av april 2015. Tor Inge Jøssang

Tungt tak selv for rik kraftkommune

Her svinges flagget etter første spadetak for Forsands seks nye barne– og avlastningsboliger. Prislapp: 26 millioner kroner.