Vil åpne opp for nye håbuer

Rådmannen i Hå vil ha slutt på favoriseringen av samboere og heimfødinger i tomtetildelingsreglene.