Kjæremål forkastet

Påtalemyndigheten har bestemt seg for ikke å anke saken mot Aftenbladet inn for Høyesterett. Det står dermed fast at også Aftenbladet er part i saken mellom POT og den spionsiktede Stein Viksveen.