Kontorer blir boliger

Arkitektkontoret Anders Moen Vaaland har fått i oppdrag å gjøre om 150 kvadratmeter med tomme kontorlokaler i Langgata 15 til to leiligheter. Før prosjekteringen starter for alvor, ønsker man at kommunen kommer med en prinsippvurdering.