Knallår for knollene, men norske taper terreng

Gladmeldinger om et supert potetår går igjen over hele landet. Men det årlig potetforbruket er nå nede i 18 kilo per hode. Og importandelen øker raskt.