Kalkingsrot i direktoratet

Få uker før Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefalte å stanse kalkingen av Frafjord-elva, bevilget det samme direktoratet 145 000 kroner til å videreutvikle kalkingsarbeidet i elva.