Dagsenter for psykisk sjuke endelegopna

Måndag 29 . mai blei ein gledens dag forpsykisk sjuke og deira pårørande i Suldal. Då blei endeleg detkommunale dagsenteret på Sand opna.