Fortørna over stordriftsforbod

Gardbrukar Helge Lode og to av naboane hans vil etablera ein av Norges største mjølkegardar på Undheim, og er fortørna over planane om stordriftsforbod.