Vil ha styring med skuleforsøk

Politikarane i Hå vil vita om planar om forsøk i skulen. Nye tiltak skal tidleg leggjast fram for skulestyret, vedtok kommunestyret i går.