Ett steg fram for Hundvågpakken

Går det slik fylkesrådmannen i Rogaland har innstilt, trer de nye Hundvåg-bussrutene i kraft fra 22.januar neste år. Samferdselsutvalget skal ta stilling til saken 14. desember.