Kommunen: Vi erkjenner ingen feil

Sakkyndige leger skal nå vurdere om det er sammenheng mellom skadene hos mor og barn, og hendelsen i Egersund.