• På Stavanger Katedralskole måtte søkere ha poengsnitt på minst 46,3 for å få tilbud om plass i førsteinntaket. Pål Christensen

Vanskeligere å komme inn

Tallene fra årets førsteinntak for videregående avslører at Stavanger Katedralskole, Kongsgård er mest populær, og at årets krav generelt sett er høyere enn fjorårets.