• Lyse og Statnett vil ha strømmen inn til Stavanger på to separate linjer, av hensyn til forsyningssikkerheten.

Strømtunnel under Madlatuå?

Kommunen, utbyggere og innbyggere på Madla vil gjerne ha høyspentlinjene langt under bakken. Tunnel under Madlatuå kan være løsningen.