Røykutvikling i bokhandel

Det kommer røyk fra ei elektrisk tavle i Norli bokhandel i Nygata.