• Rennesøy er blant kommunene som nå utarbeider sin ROS-analyse. CHRISTIAN T JØRGENSEN / EUP-BERLIN.COM, Fredrik Refvem

Disse kommunene bryter loven

Bjerkreim, Lund, Rennesøy, Suldal og Tysvær er rogalandskommunene som bryter med forskriften om kommunal beredskapsplikt.