• Fra venstre Britt Synnøve Høyland med Amalie (3 mnd.), Gunhild Fitjar Oltedal med Live Maria (3 mnd.), Melinda Bærheim med Sanna (3 mnd.) og Bergitte Ingvaldsen med Sivert (3 mnd.) mener alle at de har god kontroll på mobilbruken når de er sammen med barna. FOTO: Jonas Haarr Friestad

Helsestasjonen ber foreldre kutte mobilen

Helsesøstrene i Sandnes synes mobiltelefonen tar en altfor stor plass i småbarnsforeldre sitt liv. Nå skal helsestasjonen bli mobilfri sone.