• 80-åringen som ble lurt til å kjøpe verdiløse tepper vil ikke stå frem med navn, men lar seg avbilde med ryggen til fordi hun vil advare andre mot denne formen for kriminell virksomhet. Carina Johansen

80 år gammel kvinne lurt til å betalte blodpris for verdiløse tepper

Flere eldre har den siste uken kjøpt det de trodde var verdifulle persiske tepper. Det de egentlig kjøpte var billig nylon.