• – Skolene vil oppleve sin økonomi strammere enn før sier skolesjef Jone Haarr. Tor Gunnar Tollaksen

Overforbruk gir pengekutt for skolene

Gjesdal bruker mer penger til sosialutgifter og barnevern enn det som er satt av. Det går ut over skolene som må kutte 1,75 millioner kroner.