• Fylkesordfører Janne Johsnen (H) Carina Johansen

- Veldig synd hvis Sandnes har en slik holdning

Fylkesordfører Janne Johnsen (H) understreker at det er et stykke fram før bompengepakken er vedtatt, men hun har sans for samferdselssjefens innstilling.