Kommunen vil ikke betale for sykkelsti

Vil stanse planlegging av gang— og sykkelsti på Austre Åmøy.