• En utslipssøknad fra Q-meieriet på Jæren er ikke blitt behandlet, trass i at Vik renseanlegg (bildet), i likhet med renseanlegget på Grødaland i Hå tidvis blir overbelastet på grunn av avløp fra næringsmiddelindustri. Odd Pihlstrøm

Stort meieriutslipp ikke prioritert av Fylkesmannen

Manglende kapasitet hos Fylkesmannen gjør at en forholdsvis omfattende utslippssøknad fra Q-meieriet i Klepp har ligget ubehandlet i flere år.