• Slik ser Håelva ut nordøstover fra Kaffiholen i Hå fredag ettermiddag. Odd Pihlstrøm

Flodhest-tilstander på Jæren

Ved Kaffiholen har Håelva i dag svulmet opp til en flod som oversvømmer store engarealer. Overalt på Jæren har det oppstått nye innsjøer.